100. Yılında Gaziantep Sempozyumu

17-19 Aralık 2021 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, Milli Savunma Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Araştırma Merkezi Destekleri ile gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100. Yılında Misak-i Milli ve Güney Hattı Sempozyumu ”na tebliğ sunmaya davet ediyoruz. Ana teması Gaziantep Tarihi olan bu sempozyumda, Özellikle Milli Mücadelede Antep Savunması ve Misak-ı Milli’nin çerçevesinde Türkiye’nin Güney sınırı ele alınacaktır.Bir cevap yazın