Milli Mücadele Galerisi

Anadolu’da Mustafa Kemal Paşa’nın başlattığı Millî Mücadele’nin ve yerelde Antep Savunması’nın karşılaştırmalı kronolojisi , Antep’e “Gazilik” unvanı veriliş süreci, İstiklâl Madalyası Köşesi ve 2008 yılında TBMM tarafından Gaziantep’e verilen İstiklal Madalyası sergilenmektedir. Bununla birlikte, Antep Savunması ve Anadolu’daki Millî Mücadele’nin Mukayeseli Kronolojisi’nin bulunduğu bu galeride ziyaretçileri Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ben Anteplilerin Gözlerinden Nasıl Öpmem Ki Onlar Yalnız Antep’i Değil Bütün Vatanı Kurtardılar.” sözü uğurlamaktadır.