1.Dünya Savaşı & Güney Cephesi Galerisi

1914-1918 galerisinde, Antep’in işgal süreci; I. Dünya Savaşı, Sykes-Picot Antlaşması, Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sevr Antlaşması bilgi panoları ile anlatılmaktadır. Yine bu bölümde, I. Dünya Savaşı ve sonrasına ait eserler sergilenmektedir. Bu galerinin devamında, Kurtuluş Savaşımızın üç cephesinden biri olan ve Antep, Urfa, Maraş, Adana bölgelerini içine alan Selahattin Adil Paşa komutasındaki Güney Cephesi ile ilgili bilgileri içeren panolar yer almaktadır.