Kent Kimliği Galerisi

Panorama 25 Aralık Müzesi, ziyaretçilerini “Müzede göreceğiniz herşey belgelere dayalı gerçeklerdir.” sözü ve Gaziantep’in tarih boyunca aldığı isimleriyle karşılamaktadır. Panorama 25 Aralık Müzesi çalışmaları sırasında onlarca bilgi, belge ve fotoğraftan yararlanılarak müze çalışmaları meydana getirilmiştir.

            Geniş bir zaman diliminin anlatıldığı giriş katındaki “Kent Kimliği” galerisinde, müzenin yeri hakkında bilgi, müze hafriyat çalışmaları sırasında bulunan ve Gaziantep’in kent merkezini M.Ö 8500 yılına kadar götüren Neolitik Çağ bulguları sergilenmektedir. Yine giriş katta; Tarih boyunda Gaziantep yerelinde hüküm sürmüş medeniyetler, uygarlıklar ve devletler, kronolojik olarak anlatılarak, işgal öncesi Gaziantep’in sosyo-ekonomik durumu hakkında bilgiler verilmektedir.